Cụm main trên iPhone 12 Pro Max được sắp xếp theo hình chữ “L”, khay sim vật lý được làm tách biệt, không còn gắn chết vào main như trước. Theo kỹ thuật viên của hệ thống sửa chữa Điện Thoại Vui, việc tách rời module sim giúp việc sửa chữa thuận tiện hơn, tuy nhiên, thay đổi này cũng giúp việc “độ” sim dễ hơn.